Старая архитектура Щучина

Конец 19 — начало 20 вв.

           

           

           

           

Фото Дмитрия Ивченко

 

главнаягородаЩучинархитектура Щучина → старая архитектура

Обсуждение закрыто.